Observasjoner

Akvarelle, tempera og kull på papir
Akvarelle, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir