Notes from a garden

Tempera og blyant 90x90cm #9
Tempera, olje og blyant 90x90cm #10
Tempera 90x90cm #3
Tempera og blyant 90x90cm #11
Tempera og blyant 90x90cm #5
Tempera og blyant #1
Tempera og blyant #2
Tempera og blyant på lerret, 90x90cm
120x100cm tempera og olje på lerret Naturkraft
120x100cm Tempera, olje og oljepastell.Notes from a garden #4

tempera og blyant 95x105cm
tempera og blyant, 95x105cm

Tilbake