Lise Ivarson

Jeg jobber todimensjonalt med tegning og  maleri innenfor den intuitie, abstrakte tradisjonen. Mange av arbeidene har innslag av figurasjon.

Mitt siste prosjekt handler om  mellommenneskelige verdier. Det dreier seg om det å bli sett som menneske og å bli akseptert med de kvaliteter og annerledesheter du måtte ha.

Jeg henter også mye inspirasjon fra naturen. Jeg jobber intuitivt, og  når arbeidet med et bilde er i gang, er det maleriet i seg selv og prosessen som blir styrende. Ofte kan det være vanskelig å vite hva som har vært utgangspunkt når et maleri til slutt er ferdig. Enkelte ganger er kun tittelen igjen som et bindeledd til den opprinnelige tanken.

Mars 2017