Lise Ivarson

Jeg jobber med tegning og  maleri innenfor den intuitive, abstrakte og figurative tradisjonen.

Temaet for mine arbeider  de siste årene har vært  mellommenneskelige relasjoner. Det dreier seg om det å bli sett som menneske og  å bli akseptert med de egenskaper og særegenheter du måtte ha.

I serien «Se meg» har figuren en sentral rolle. Den er ofte plassert sentralt på lerretet, helt foran i billedrommet og er overdimensjonert i størrelse. Hensikten er å tydeliggjøre det behovet vi mennesker har for å bli sett.

I «Underdog» er fokus rettet mot hva stigmatisering og det å  bli satt  i «bås» kan gjøre med oss. Små hundeportretter brukes som metafor i et forsøk på å beskrive ulike  følelser og menneske-typer.

Teknikken er eggoljetempera ofte i kombinasjon med blyant, oljepastell eller oljemaling.
Med tempera oppnås en taktil, silkematt overflate. Denne overflaten fascinerer meg. Temperamaling er en naturlig og miljøvennlig måte å arbeide på. Det brukes ingen løsemidler.

 

Lise Ivarson
august 2018