Lise Ivarson

Jeg jobber todimensjonalt med tegning og  maleri innenfor den intuitive, abstrakte tradisjonen. Mange av arbeidene har innslag av figurasjon.

Mitt siste prosjekt handler om  mellommenneskelige verdier. Det dreier seg om det å bli sett som menneske og å bli akseptert med de kvaliteter og annerledesheter du måtte ha. I serien «Se meg» har figuren en sentral rolle. Den er plassert helt foran i billedplanet, og er overdimensjonert i den hensikt å understreke det behovet vi mennesker har for å bli sett.  Farge, kontrast og mengde informasjon benyttes for å oppnå ulike stemninger.

Teknikken er eggoljetempera i kombinasjon med oljemaling, oljepastell, blekk, kull eller blyant. Med tempera oppnås en silke-matt, taktil overflate med inntrykk av dybde og tekstur. Denne overflaten fascinerer meg. I tillegg er temperateknikken en naturlig og miljøvennlig måte å arbeide på. Det brukes ingen løsemidler.

Lise Ivarson
Januar 2018