Lise Ivarson

Jeg jobber todimensjonalt med tegning og  maleri innenfor den intuitive, abstrakte tradisjonen. Mange av arbeidene har innslag av figurasjon.

Temaet for mine arbeider  de siste årene har vært  mellommenneskelige relasjoner. Det dreier seg om det å bli sett som menneske og  å bli akseptert med de egenskaper og særegenheter du måtte ha.

I serien «Se meg» har figuren en sentral rolle. Den er i mange av bildene plassert sentralt på lerretet, helt foran i billedrommet og er overdimensjonert i størrelse. Hensikten er å tydeliggjøre det behovet vi mennesker har for å bli sett. I andre bilder er menneskefiguren bare delvis synlig og er satt inn i en abstrakt omgivelse.  Farge, kontrast og mengde informasjon benyttes for å oppnå ulike stemninger .
Teknikken er eggoljetempera i kombinasjon med oljemaling, oljepastell, blekk, kull eller blyant. Med tempera oppnås en silke-matt, taktil overflate med inntrykk av dybde og tekstur. Denne overflaten fascinerer meg

I «Underdog» er fokus rettet mot hva stigmatisering og det å dømme på forhånd og sette noen i «bås» kan gjøre med oss. Små hundeportretter brukes som metafor i et forsøk på å beskrive følelser og ulike mennesketyper. Her er teknikken er olje , ofte i kombinasjon med blyant.

 

Lise Ivarson
mars 2018