Lise Ivarson

Temaet for mine arbeider  de siste årene har vært relasjoner.

 «Se meg» handler om det å bli sett som menneske og  å bli akseptert med de egenskaper og særegenheter du måtte ha. I disse arbeidene har figuren en sentral rolle. Den er ofte plassert sentralt på lerretet, helt foran i billedrommet og er overdimensjonert i størrelse. Hensikten er å tydeliggjøre det behovet vi mennesker har for å bli sett.
I «Underdog» er fokus rettet mot hva stigmatisering og det å  bli satt  i «bås» kan gjøre med oss. Små hundeportretter brukes som metafor i et forsøk på å beskrive ulike  følelser og menneske-typer.

For tiden jobber jeg med sårbarhet.
Med «Fragile» prøver  jeg å rette oppmerksomhet på sårbarhet i forbindelse med miljø og balanse i naturen. Tegning av insekter brukes som symbol på hvor stor betydning hvert minste lille individ har i den store sammenhengen.
«Fragile mind» handler om vår sårbarhet som menneske, om hvor skjør balansen også her er.

Jeg jobber  intuitivt og prøver å ha en lett og humoristisk tilnærming til arbeidene mine selv om jeg forsøker å sette fokus på alvorlige tema. Det er mye tegning i maleriene, ofte blidtegning.
Teknikken er eggoljetempera ofte i kombinasjon med blyant, kull, oljepastell eller oljemaling.
Med tempera oppnås en taktil, silkematt overflate. Denne overflaten fascinerer meg. Temperamaling er en naturlig og miljøvennlig måte å arbeide på. Det brukes ingen løsemidler.

 Tegningene er ofte en kombinasjon av blyant, blekk og kull.

Lise Ivarson
mars 2019