Abstraksjoner

tempera,olje, oljepastell på lerret 90x90cm
Tempera, olje, oljepastell på lerret, 90x90cm
Tempera, oljepastell, kull på lerret 100x120cmcm
Tempera, olje, oljepastell og kull på lerret 90x90cm
Tempera, olje, oljepastell på lerret, 90x90cm
Blandet teknikk, 90x90cm
Tempera, olje og oljepastell på lerret 100x120cm

Tempera, oljepastell og olje på lerret 100x120cm
Tempera, oljepastell og olje på lerret 90x90cm
Tempera, olje og oljepastell på lerret 90x90cm

Tilbake