Abstraksjoner

tempera,olje, oljepastell på lerret 90x90cm
Tempera, olje, oljepastell på lerret, 90x90cm
Tempera, oljepastell, kull på lerret 120x100cm
Tempera, olje, oljepastell og kull på lerret 90x90cm
Tempera, olje, oljepastell på lerret, 90x90cm
Tempera og blekk 120×100 cm
Tempera, olje, oljepastell, 100x100cm

Tilbake