Observasjoner

Arbeider på papir laget i løpet av og etter et opphold på Jæren juni 2020

Akvarelle, tempera og kull på papir
Akvarelle, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir
Akvarell, tempera og kull på papir