Lise Ivarson

Jeg arbeider intuitivt og abstrakt innenfor tegning og maleri. .I arbeidene søkes kontrasten mellom det sarte, litt pene og det røffe, litt raske eller rufsete. Mellom letthet og alvor.
Letthet og transparens uttrykkes for meg best gjennom temperateknikken. Eggoljetempera gir en silkematt, taktil overflate med inntrykk av dybde og tekstur. Temperaen kombineres ofte med kull, blyant, oljepastell eller oljemaling. 

Innholdsmessig handler mine arbeider ofte om sårbarhet.