Fragile

Om sårbarhet. Tegning og trykk

Blekk, kull og blyant
Blekk, kull og blyant
blekk, kull og blyant på lerret
blyant, blekk og kull på lerret
Etsning
Etsning
Etsning
Etsning

Tilbake