Fragile

Om sårbarhet. Tegning og trykk

Blekk, kull og blyant
Blekk, kull og blyant
blekk, kull og blyant på lerret
Blekk, kull og blyant
Etsning

Etsning
Etsning
Etsning

Tilbake