Fragile mind

tempera, olje og oljepastell, 80x80cm
Tempera, olje og oljepastell, 90x90cm
Tempera, olje og oljepastell, 90x90cm
Tempera, oljepastell og olje, 80x80cm
tempera og oljepastell, 90x90cm
tempera, oljepastell, olje og kull, 90x90cm
Tempera, oljepastell og olje, 90x90cm

Tilbake