Malerier 2019

Fagile mind

Tempera, oljepastell ogolje, 80x80cm
Tempera, oljepastell og olje, 80x80cm
tempera og oljepastell, 90x90cm
tempera, oljepastell, olje og kull, 90x90cm
tempera, kull, oljepastell og olje , 90x90cm
tempera, oljepastell, oljemaling, 80x80cm
tempera, oljepastell og plje 80x100cm

Tilbake