Arbeider 2014

 

Tempera, blyant og olje på lerret

Tempera, blyant og olje på lerret,90x90cm

tempera og blyant på lerret, 90x90cm

Tempera og blyant på lerret, 90x90cm

"Melodi",Tempera og olje på lerret,90x90cm

Tempera og olje på lerret,90x90cm

"Veist" Tempera og blyant på lerret 100x100cm

Tempera og blyant på lerret 100x100cm

Tempera og blyant på lerret 60x60cm

Tempera og blyant på lerret 60x60cm

"Oppdrift"Temåera og kull på lerret, 80x80cm

Tempera og kull på lerret, 80x80cm

"Kraft", tempera på lerret, 80x80cm

Tempera på lerret, 80x80cm

Tempera og blyant. 90x90cm

Tempera og blyant 100x120cm

"Blåtoner", tempera og blyant på lerret, 80x80cm

Tempera og blyant på lerret, 80x80cm

Tilbake