Arbeider 2012

"I sirkel", tempera på lerret

«I sirkel», tempera på lerret, 80x80cm

"Moment", tempera på lerret, 80x80cm

«Moment», tempera på lerret, 80x80cm

"Eventyr, tempera og blyant på lerret, 80x80cm

«Eventyr, tempera og blyant på lerret, 80x80cm

"Timeout", tempera og bøyant på lerret, 80x80cm

«Time out», tempera og blyant på lerret, 80x80cm

"Mobile", tempera og blyant på lerret, 80x80cm

«Mobile», tempera og blyant på lerret, 80x80cm

"Klovn" tempera på lerret, 100x100cm

«Klovn» tempera på lerret, 100x100cm

"Himmelstige" tempera og blyant på lerret, 80x80cm

«Himmelstige» tempera og blyant på lerret, 80x80cm

"På topp", tempera på lerret, 80x80cm

«På topp», tempera og blyant på lerret, 80x80cm

 Tilbake