Transformasjon

"I sirkel", tempera på lerret

tempera på lerret, 80x80cm


"Eventyr, tempera og blyant på lerret, 80x80cm

tempera og blyant på lerret, 80x80cm

tempera og blyant på lerret, 100x100cm

tempera og blyant på lerret, 100x100cm
Tempera og byant, 90x90cm
Tempera og blyant 100x120cm

Tempera, blyant og olje på lerret
Tempera og olje på lerret,90x90cm

Tilbake