Arbeider 2009


«Historie»

"På grinden, tempera på lerret, 60x60cm

«På grinden», tempera på lerret, 60x60cm

"Lillebror" tempera på lerret, 60x60cm

«Lillebror» tempera på lerret, 60x60cm

"Far er hest", tempera på lerret, 60x60cm

«Far er hest», tempera på lerret, 60x60cm

"På tur",tempera på lerret, 60x60cm

«På tur»,tempera på lerret, 60x60cm

Diverse arbeider

Tempera og bltyant på lerret, 50x50cm

Tempera og blyant på lerret, 50x50cm

Uten tittel, tempera og blyant på lerret, 50x50cm

Uten tittel, tempera og blyant på lerret, 50x50cm

"Beyond", tempera og blyant på lerret, 60x60cm

«Beyond», tempera og blyant på lerret, 60x60cm

"Beypnd2",tempera og blyant, 60x60cm

«Beyond2»,tempera og blyant, 60x60cm

"Beyond3",tempera på lerret, 60x60cm

«Beyond3»,tempera på lerret, 60x60cm

Tilbake